Deel 6: Thomson waarnemer in Epirus

  1. Havenfront van Saloniki 1913 (Musée A. Kahn, Parijs)
  2. Griekse postkaart; doorbraak fortenstelsel Bizani (collectie Steegh/Teunissen, Leiden)
  3. Fragment witte vlag fort Klein-Bizani met opschrift van Thomson (Benaki Museum, Athene)
  4. Griekse soldaat bij meer van Janina , met moskee, versterkt paleis en muur van de stad (coll. S/T, Leiden)
  5. Griekse etnografische kaart van Noord-Epirus (Zuid-Albanië), 1913 (coll. S/T, Leiden)

Op eigen verzoek wordt Thomson uitgezonden om tijdens de Eerste Balkanoorlog de verrichtingen te volgen van de Griekse en Montenegrijnse legers. November 1912 arriveert hij in het zojuist door de Grieken veroverde, overwegend joodse Saloniki (A). Van daaruit trekt hij naar Epirus waar een Grieks leger poogt de Ottomaanse vestingen bij Bizani in te nemen die de pas naar het meer van Janina beheersen. Pas eind februari/begin maart 1913 wordt het machtige fortenstelsel ingenomen (B). Thomson tekent 24 februari, volgens de oude Juliaanse kalender, een witte vlag van Turkse soldaten (C). Ondertussen is de oude hoofdstad Janina ingenomen (D). Van daaruit trekt het leger het zuiden van Albanië binnen en stelt vast (E) dat in dit door zowel Griekenland als Albanië geclaimde gebied 51% van de bevolking hellenen zijn en 49% albanezen. De grieks-orthodoxe ritus is in deze regio echter ook verbreid onder grote groepen die albanees als moedertaal spreken. En de kuststreek is net gezuiverd van ‘Albanezen’ die weigeren mee te gaan in het Griekse politiek-militaire avontuur.