woensdag 16 januari 2008

De stad en zijn bewoners

Geplaatst onder: Algemeen — John @ 23.18

Al eerder schreef ik over een tweedeling in Leiden tussen enerzijds die inwoners die op zoek zijn naar (meer) dynamiek in de stad en anderzijds zij die alles vooral willen houden zoals het is. De eerste groep ziet Leiden als de kern van een regio, met alle verantwoordelijkheden en kansen die daaruit voortvloeien. De tweede groep wil dat Leiden een rustig provinciestadje blijft en ziet weinig nadelen aan het ingesloten zijn van de stad als ‘benauwde veste’. Veel discussies in de stad zijn op deze tweedeling terug te voeren.

Een heel duidelijke vertegenwoordiger van de tweede groep is mijn ex-collega Paul Jonas van de Socialistische Partij. Bij zijn afscheid van de gemeenteraad heeft hij het nadrukkelijk gehad over die “kneuterige provinciestad” waar iedereen vooral van af zou moeten blijven. Hij voerde deze basale wens aan als hoofdargument om uit het college te stappen, naast een scherp verwijt aan zijn voormalige collega’s dat zij niet naar de stem des volks zouden luisteren.

Een andere vertegenwoordiger is de secretaris van de STichting Openbaar vervoer Op Maat, STOOM. Deze actiegroep tegen de komst van de RijnGouwelijn – aanvankelijk alleen van de Lammenschansweg, later breder om niet het verwijt te krijgen alleen in de eigen voor- en achtertuin geïnteresseerd te zijn – maakt zich er voor op over de RGL nog jaren procedures te voeren tegen provincie en gemeente die inmiddels allebei alsnog streven naar aanleg van die tram. In de wijkkrant van december voor de Burgemeesters- en Professorenwijk vergelijkt hij de effecten van de lightrail met die van het bombardement op Rotterdam in 1940: “Ik ben geboren in Rotterdam, een stad die in de oorlog platgebombardeerd is en ik wil niet dat Leiden nu door de provinciebestuurders op vergelijkbare wijze vernietigd gaat worden”. Ik beschouw dit niet meer als een overdrijving, maar als een belediging voor de slachtoffers van het Duitse bombardement waarin ongeveer 800 mensen de dood vonden, 80 000 Rotterdammers dakloos werden en tienduizenden woningen in de as werden gelegd. Zet dat eens af tegen de minieme verkleining van de verkeersveiligheid als gevolg van de komst van de RGL (als die al optreedt) en het feit dat er geen enkel huis hoeft te wijken.

Aan de andere kant zijn er ook scherpslijpers. De bekendste is professor Van Raan, ‘woordvoerder’ van de universiteit in alle debatten over de RijnGouwelijn en recent nog prominent aan het woord in het Leidsch Dagblad. Voor hem is iedereen die niet onmiddellijk in katzwijm valt voor de RGL zoals die in het referendum is afgewezen en wel door de Breestraat een primitieve Neanderthaler die alle vooruitgang wenst tegen te houden. Ook onze “meest invloedrijke” Leidenaar, Eelco Brinkman, ziet alleen maar de bouwopdrachten en verwijt de Leidse politiek gebrek aan daadkracht en het zich verschuilen achter referenda. Alsof het een schande is je te laten leiden door een - hoe je het ook wendt of keert - democratische uitspraak van de bevolking.

Het is tussen deze Scylla en Charibdis dat het nieuwe Leidse college een weg moet zien te vinden. En dan heb ik het nog niet eens over de druk die provincie en regio uitoefenen op de stad en zijn bestuur. Het zal de nodige stuurmanskunst vergen van mijzelf als portefeuillehouder, maar zeker ook van het hele college en de coalitie, en eigenlijk van de hele Raad. De stad moet bestuurbaar blijven en de stad moet niet op slot. Als we ons blind blijven staren op de uitkomst van het referendum komen we in ieder geval niet verder. De wereld om ons heen verandert, dus verandert Leiden ook.

Versta me niet mis: lang niet iedereen die bezwaar maakt tegen ontwikkelingen in zijn of haar omgeving kan worden ‘weggezet’ in het hoekje van de kneuterigen. Iedereen heeft het volste recht af te wegen of een verandering in de directe omgeving een vooruitgang is of niet. En vaak slaat de balans dan door naar de negatieve kant, al was het maar omdat de gevolgen vaak niet helemaal duidelijk zijn, of omdat de bestaande situatie bevalt. In die zin is het logisch dat de meeste inwoners van Leiden heel tevreden zijn over het Leiden zoals het nu bestaat en zo weinig mogelijk willen veranderen. Maar tegelijk ziet bijna iedereen dat - zeker als het om bereikbaarheid gaat - de situatie in Leiden geleidelijk verslechtert. Om die ontwikkeling te keren móéten we iets doen. Het is dan zaak de verandering zo door te voeren dat we de strategische richting vast houden, maar bij de manier van uitvoeren zoveel mogelijk rekening houden met de redenen waarom mensen het niet zien zitten. Kleine aanpassingen kunnen dan al helpen.

De hoofdlijn is nu - voor het nieuwe college - dat de RijnGouwelijn er komt, hoe dan ook. Alles wat binnen die hoofdlijn kleine en grotere ergernissen en angsten kan wegnemen zullen we uit de kast moeten trekken om het vertrouwen van de bevolking niet te verliezen.

7 Reacties »

 1. In een ‘benauwde veste’ leeft toch ‘arme burgerij’?

  Reactie door Geerten — donderdag 17 januari 2008 @ 17.15

 2. Beste John,
  Over één ding zijn we het in elk geval eens: de vergelijking tussen het bombardement van Rotterdam en de aanleg van de RGL door de binnenstad van Leiden, had nooit gemaakt mogen worden. Gelukkig hebben we binnen Stoom ook verschillen en is ook daar niet iedereen oud-lid van Groen Links. Over de rest van het verhaal zijn jij en ik het niet met elkaar eens, ook al wil ik ook nu nog maar eens zeggen dat je een prima wethouder bent.
  De wereld verandert, zeker, maar jouw wereld is nog veel sneller verandert Jij stond op 7 Maart in de Pieterskerk vol overtuiging de Leidse kiezers te vertellen dat je wist wat je moest doen: “dat ding gaat niet door Leiden”. Je hebt keihard en zeer professioneel gewerkt aan een alternatief plan en daar de Gemeenteraad in meegekregen. Je ging op 17 oktober naar het provinciehuis en je vertelde in een gloedvol betoog dat er veel betere alternatieven zijn voor de RGL. Je eigen partijgenoten in de Staten lieten je stikken en onder leiding van de heer Ron Hillebrand stemde de statencommissie in met het voornemen desnoods dwang te gebruiken tegen Leiden. Het Leidse College viel en jij kwam terug met een collegeprogramma waar GroenLinks zich voor moeten schamen: geen verbetering van het OV, geen recht aan een referendum, geen aandacht voor andere GroenLinks-thema’s als het beschermen van het Groene Hart, het opkomen voor zwakkeren in de samenleving. En nu stel jij vast dat de wereld is veranderd en dat we daarom een prestige-project door Leiden moeten gedogen waardoor het hele OV door verslechterd. Je bent bondgenoten als Rover en de Fietsersbond kwijt en het vertrouwen van de Leidse bevolking. Je stond in je vrije tijd burgers van deze stad te overtuigen dat het referendum zinvol was en er was tenslotte 8 ton voor het referendum uitgetrokken.En je nu wou je het vertrouwen terugkrijgen door te vertellen dat de wereld is veranderd? Kom op John, je hebt verloren, de OV-lobby heeft verloren Leisden heeft verloren. Inderdaad, de wereld is veranderd. Jouw wereld.Ga terug,die RGL komt er nooit.

  Reactie door Frits van Oosten — vrijdag 18 januari 2008 @ 10.01

 3. Beste John,
  Hoewel ik zelden reageer op dit soort rituele woedeuitingen voel ik mij gedwongen enige toelichting te geven.
  Mijn moeder heeft midden in het bombardement gezeten maar is heelhuids uit de brandende binnenstad gekomen. Gelukkig maar, want anders was ik er niet geweest.
  Ik heb zelf als heel jong kind gespeeld in de puinhopen van Rotterdam. Er staat mij een beeld bij van een troosteloze vlakte met half ondergelopen kelders die gedeeltelijk met puin zijn volgestort.
  Als er iets is dat mij opwindt is het een bedreiging van het historisch centrum van Leiden, waar ik al meer dan 12 jaar met plezier woon en waar ik trots op ben. Hoe overdreven mijn vergelijkende opmerking ook is; ik meet mij het recht toe deze vergelijking te maken.
  Ik beschouw mijzelf als één van die slachtoffers waar je zo voor opkomt.
  Frans Hoek

  Reactie door Frans Hoek — zondag 20 januari 2008 @ 13.45

 4. […] aan politici in Leiden. Ik heb al eerder iets geschreven over Professor Heertje. En nu weer geluiden die te horen zijn vanuit de hoek van STOOM waar een vergelijking wordt getrokken tussen het […]

  Pingback door Politiek en Fotografie » Blog Archive » De Nazi’s en de gemeente Leiden — dinsdag 22 januari 2008 @ 17.25

 5. Beste John,

  Misschien een late reactie, maar niettemin wil ik toch nog reageren. Je schrijft:

  - Zet dat eens af tegen de minieme verkleining van de verkeersveiligheid als gevolg van de komst van de RGL (als die al optreedt)-

  Ik heb mij erg verbaasd, dat je nu al een verslechtering van de verkeersveiligheid incalculeert. Dat is tegen de afspraken met de gemeenteraad in, die heeft afgesproken dat de verkeersveiligheid er niet op achteruit mag gaan.

  Leiden scoort in vergelijking met andere middelgrote steden slecht op het terrein van fietsverkeersveiligheid. Met het opnieuw inrichten van een aantal kruispunten, zoals bij de Lammenschansweg en met het autoluw maken van de binnenstad, zou je daar al een heel stuk verbetering in kunnen brengen.

  Dus als je als gemeente miljoenen investeert en straten en kruispunten van gevel tot gevel herinricht, dan wil je toch waar voor je geld? Dan wil je toch dat er minder verkeersslachtoffers vallen?

  De laatste onderzoeken laten echter zien dat de RGL met moeite zorgt voor een minieme verbetering. En dat is de uitkomst van een onderzoek dat nog onvolledig is, zoals de onafhankelijke veiligheidsdeskundigen zelf ook constateerden. Dus als je het veiligheidsonderzoek volledig uitvoert, dan zou de wijzer wel eens negatief kunnen uitslaan en blijken dat met de komst van de RGL de verkeersveiligheid verslechtert. Dat is toch onacceptabel en verspilling van geld?

  Reactie door Elsbeth Klink, Fietsersbond Leiden — maandag 4 februari 2008 @ 17.19

 6. Paul,

  Ik erken, het duurt te lang. Zie mijn nieuwe log, dat ingaat op de discussie die we eerder hadden.

  John

  Reactie door John — vrijdag 28 maart 2008 @ 20.56

 7. What’s up every one, here every person is sharing these kinds of familiarity, so it’s
  good to read this weblog, and I used to pay a visit this blog every day.

  Reactie door view homepage — dinsdag 7 augustus 2012 @ 5.46

RSS feed voor comments op dit bericht. TrackBack URL

Plaats een reactie