woensdag 10 september 2008

Het Warenhuis

Geplaatst onder: Algemeen — John @ 0.16

Vorige week donderdag publiceerde het Leidsch Dagblad een eerste bericht over vermeende grootschalige fraude bij de kringloopwinkel van de gemeente, Het Warenhuis. De dagen daarna volgden nieuwe berichten waarin zich blijkbaar nieuwe personen bij de krant hadden gemeld met vergelijkbare verhalen. Zaterdag wist het LD zelfs te melden dat ik een vermeende klokkenluider zou hebben “verraden”.

Dat vraagt om weerwoord en uitleg; daartoe ben ik ook in reactie op dit log uitgedaagd. Dat doe ik graag. Daarom publiceer ik hier de volledige brief met bijlage die ik aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GeVuLei (de gemeenschappelijke vuilverwerking Leiden en omgeving) heb gestuurd. Dat bestuur is het formele orgaan waaraan ik als voorzitter van die Gevulei verantwoording heb af te leggen.

Voor de goede orde: wat volgt gaat vooral over de manier waarop ik met een bericht ben omgegaan van iemand die door de krant in het licht van de recente berichtgeving als klokkenluider wordt aangemerkt. Uit de correspondentie wordt wel duidelijk waarom dat woord in augustus vorig jaar niet in mijn hoofd is opgekomen. De berichten zelf, ofschoon van geen enkel bewijs vergezeld, zijn serieus en gedetailleerd genoeg om er een onderzoek naar te laten doen door een onafhankelijke instantie. Daartoe zal het dagelijks bestuur van de Gevulei op mijn voorstel morgen besluiten. De uitkomst daarvan staat allerminst vast en we zullen het geduld op moeten brengen daar op te wachten … voordat we welk oordeel dan ook vellen.
___________________________________________________________

Aan
De leden van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GEVULEI

Contactpersoon
(…)
Doorkiesnummer
(…)
Ons Kenmerk
(…)

Onderwerp
Het Warenhuis

Datum
8 september 2008

Geachte AB-leden,

Afgelopen week heeft u in het Leidsch Dagblad en via RTV West kennis kunnen nemen van het vermoeden van fraude bij kringloopwinkel Het Warenhuis aan de Willem Barentszstraat in Leiden, onderdeel van de Gevulei. Kennelijk hebben (ex-)medewerkers van Het Warenhuis contact gezocht met het Leidsch Dagblad om melding te maken van - in hun ogen - wantoestanden. Ik vond de aantijgingen zoals geformuleerd in het Leidsch Dagblad van donderdag 4 september 2008 ernstig genoeg om een forensisch onderzoek te laten doen. Inmiddels zijn bij drie bureaus offertes opgevraagd om een dergelijk onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Ik verwacht dat het onderzoek binnen een week kan starten en dat zo’n onderzoek vier tot zes weken zal duren.

Zoals u ook heeft kunnen lezen heb ik op 22 augustus 2007 een mailbericht gekregen van een medewerker van Het Warenhuis. In dit mailtje schrijft de betrokken medewerker “een hoop misstanden en problemen” te zien bij Het Warenhuis en geeft betrokkene aan zich zorgen te maken over de financiële situatie, maar wel potentie te zien voor Het Warenhuis als een goed draaiend bedrijf. De medewerker schrijft geen vertrouwen te hebben in de direct leidinggevenden en zich daarom tot mij te richten. Ik heb betrokkene op 29 augustus 2007 een mailbericht gestuurd waarin ik aangeef dat iedereen die ideeën heeft om de organisatie van de Gevulei beter te doen draaien een luisterend oor zou moeten vinden. Vervolgens heb ik aangegeven dat ik alvorens een afspraak te maken eerst wil weten waarom betrokkene geen vertrouwen heeft in de direct leidinggevende en de suggestie opper om eerst met de hoogste ambtelijke baas van de Gevulei (waar Het Warenhuis onder valt) te spreken, dan wel om met de eigen leidinggevende van DZB te spreken. Betrokken medewerker was vanuit de DZB bij het Warenhuis gedetacheerd. Deze reactie heb ik ook gestuurd aan de directeur van de Gevulei, dhr. W. Van der Vlugt. Hierna heb ik van betrokkene niets meer vernomen en daarom heb ik op 1 november 2007 nog eens geïnformeerd bij die directeur of hij er nog iets over had gehoord. Dat bleek niet het geval en daarmee was voor mij de zaak afgedaan.

Toen het Leidsch Dagblad mij belde voor een reactie op het bericht in de krant van donderdag 4 september 2008 bleek dat men beschikte over de mailcorrespondentie met betrokkene. Ik heb vervolgens aangeboden aan het Leidsch Dagblad om de geanonimiseerde correspondentie af te drukken. Dat wilde men niet, maar de redactie zag wel aanleiding om mij te beschuldigen van een onjuiste handelwijze.
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gevulei heeft nooit vastgesteld hoe met een dergelijke situatie om te gaan. Desondanks heb ik naar mijn overtuiging in deze situatie gehandeld binnen het kader van wat in de overheid op dit moment gebruikelijk is. Daarbij geldt dat een ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden, dat doet bij zijn direct leidinggevende, diens leidinggevende of een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon. Een eventuele melding wordt door het meldpunt beoordeeld. Een melding kan niet-ontvankelijk worden verklaard indien de gemelde misstand niet van voldoende gewicht is, als de ambtenaar de procedure niet juist heeft gevolgd of als de melding niet binnen redelijke termijn is geschied.

Ik heb er destijds echter voor gekozen om betrokkene niet af te wijzen vanwege het ontbreken van een officiële regeling of procedures, maar om te bezien hoe ik betrokkene snel kon helpen om zijn verbeteringen op de juiste plaats neer te leggen. Bovendien bleek uit het mailbericht van destijds niet een dermate groot en indringend probleem als nu via het Leidsch Dagblad naar buiten is gebracht.

Het leek me goed u van zowel het aanstaande forensisch onderzoek als deze mailwisseling op de hoogte te brengen. Als bijlage stuur ik u de geanonimiseerde mailwisseling met betrokkene.

Hoogachtend,

Mr. J.P.R.M. Steegh
Voorzitter

________________________________________________________________
Bijlage:

Correspondentie Wethouder Steegh met medewerker Warenhuis en directeur Gevulei

________________________________________________________________

Van: Steegh, John
Verzonden: donderdag 1 november 2007 16:20
Aan: Vlugt, Wim van der
Onderwerp: FW: Voorzitter Gevulei Betreft vraag van xxxx, werkzaam kringloop warenhuis Leiden (Gevulei)

Wim,

Nooit meer iets over gehoord. Jij wel?

John

_________________________________________________________________

Van: Vlugt, Wim van der
Verzonden: woensdag 29 augustus 2007 18:38
Aan: Steegh, John
Onderwerp: RE: Voorzitter Gevulei Betreft vraag van xxxx, werkzaam kringloop warenhuis Leiden (Gevulei)

John,
Ik ben een groot voorstander (dat zal je niet verbazen) van een gesprek en wel (zeker in eerste aanleg) met de ambtelijk verantwoordelijke(n) in plaats van de bestuurlijk verantwoordelijke.
Zowel ik als Jan Marijt of desgewenst beiden te samen zijn uitstekende gesprekspartners.
En als jij het gesprek zou voeren zou een van de twee er zeker bij moeten zijn.
“Een hoop mistoestanden”, “de winkel die tegenstaat” en “potentie en ideeën en er op project basis willen werken” en “als je niet geïnteresseerd bent (in een gesprek) zo snel mogelijk weg omdat hij het anders niet aan kan” : wat gebeurt hier en welke achtergrond informatie (ook over de betrokkene) is dan relevant voor een gesprek???
Groet,
Wim.

_________________________________________________________________

Van: Steegh, John
Verzonden: woensdag 29 augustus 2007 16:27
Aan: xxxxxx
Onderwerp: RE: Voorzitter Gevulei Betreft vraag van xxxx, werkzaam kringloop warenhuis Leiden (Gevulei)

Geachte heer xxx,

Nu pas kom ik aan reactie toe wegens terugkeer van vakantie, niet omdat ik zo iets zou laten liggen.

Iedereen met goede ideeën over hoe onze gemeentelijke of in dit geval intergemeentelijke organisatie beter kan draaien moet een luisterend oor kunnen vinden. Voordat ik aangeef of ik al direct met u wil spreken had ik echter wel graag antwoord op de vraag waarom u de anderen bij het Warenhuis niet vertrouwt en of daar nog iets aan te doen zou zijn. Bovendien: tot welk niveau geldt dat dan? Zou een gesprek met Wim van der Vlugt zinvol kunnen zijn? Heeft u uw ideeën ook al eens proberen voor te leggen bij uw formele baas, de DZB (Adriaan Klok en zijn mensen dus)? Zou u ook kunnen leven met een gesprek waarbij Van der Vlugt ook aanwezig is?

Graag antwoord op deze vragen voordat ik definitief ja of neen zeg op uw verzoek. Wordt het ‘ja’ dan zou een afspraak tijdens mijn wethoudersspreekuur op maandagochtend het meest voor de hand liggen.

Met vriendelijke groeten,

John Steegh
voorzitter Gevulei

_________________________________________________________________
Van: xxxxx
Verzonden: woensdag 22 augustus 2007 21:03
Aan: Steegh, John
Onderwerp: Voorzitter Gevulei Betreft vraag van xxxxx, werkzaam kringloop warenhuis Leiden (Gevulei)

Geachte heer Steegh,
Ik hoop dat u tijd kunt vrijmaken om deze email te lezen, ik weet namelijk niet hoe lang hij wordt. Eerst zal ik mij even voorstellen: XXX, xx jaar, momenteel werkzaam bij Kringloop Warenhuis Leiden, afdeling xxx.
Ik werk nu vanaf xx bij het warenhuis, ben er om kort te zijn ingerold, maar werk er niet officieel. Officieel werk ik voor xxxx Ik zie een hoop misstanden en problemen bij de kringloop en lees ook dat de kringloop verlies draait. Het verbaasd me niks. Ik probeer dit aan de kaak te stellen, maar tot nu toe zonder succes. Naarmate ik er meer werk gaat niet het werk, maar de winkel mij tegen staan. Maar ik zie wel de potentie van de kringloop als goed draaiend bedrijf. Dan zou er echter wel eea moeten veranderen, en dan ook zo blijven. Ik vroeg me af of u misschien een afspraak met me wil maken om te kijken wat mijn ideeën zijn en of dat dan ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Eventueel zou ik misschien wel op project basis willen werken bij de kringloop om het voor elkaar te krijgen. Alhoewel ik natuurlijk begrijp dat u daar niet overgaat (over personeel). Ik kan me ook voorstellen dat u vindt dat ik eerst op lager niveau aan de bel moet trekken, maar ik heb geen vertrouwen in die mensen. Daar u de voorzitter bent en ongeveer het hoogste van de hele Gevulei waar het warenhuis ondervalt, schrijf ik u aan. Mocht u niet geïnteresseerd zijn om met mij te praten, dan zal ik er zelf voor zorgen dat ik zo snel mogelijk bij de kringloop weg ben, omdat ik het anders niet aan kan. (Ik weet niet hoe ik dit anders moest zeggen, ziet u het aub niet als chantage.)
Graag hoor ik van u of u een afspraak met mij wil maken om te luisteren naar mijn ideeën.
Bij voorbaat dank voor het lezen van deze email en het (hopelijk) antwoorden op deze email.
Met vriendelijke groet,

XXX
XXXX
xxxxxx

13 Reacties »

 1. Sorry, maar ik kan toch maar een conclusie trekken. En dat is dat je achter iemands rug om iemand er bij hebt gelapt. En dat is zacht gezegd niet netjes.

  Verder vind ik het nogal bizar om eerst de betrokkenen in te lichten en vervolgens publiekelijk aan te kondigen dat er een forensisch onderzoek komt, geeft de betrokkenen namelijk de mogelijkheid zich in te dekken en eventueel bewijs te verdoezelen.

  Met vriendelijke groet,

  Thomas Jansen

  Reactie door Thomas Jansen — woensdag 10 september 2008 @ 22.36

 2. Iemand die ontevreden is over, kritiek heeft op of klachten heeft over zijn leidinggevende(n) kan of durft doorgaans niet bij hen aankloppen, uit angst voor repercussies. Dat lijkt mij nogal voor de hand liggend. Een vertrouwenspersoon is ingebed in de hiërarchie van de organisatie, is geen onafhankelijke functionaris en wordt niet altijd vertrouwd door medewerkers. Het doet dan eigenlijk niet meer ter zake of dat wantrouwen terecht is of niet.

  U schrijft: “Daarbij geldt dat een ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden, dat doet bij zijn direct leidinggevende, diens leidinggevende of een door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.”

  WSW’ers zijn geen ambtenaren. De bij het Warenhuis werkende WSW’ers hebben geen arbeidsovereenkomst met het Warenhuis of de Gevulei, maar zijn in dienst van DZB. Voor hen gelden de arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten zoals die in de CAO Sociale Werkvoorziening en wet- en regelgeving zijn opgenomen.

  Deelnemers aan een verplicht re-integratietraject zijn zelfs geen werknemers. Zij zijn de facto rechteloos en vrezen een negatieve aantekening in hun WWB-dossier. “Dan pakken we uw uitkering af”, is al gauw de gepercipieerde strekking van een soms te repressief overkomende aanpak.

  Van beide groepen kunnen ook kwetsbare mensen deel uitmaken. Hun begeleiding vraagt om deskundigheid, empathie en behoedzaamheid. Ik ben er niet van overtuigd dat de kwaliteit van de staf van het Warenhuis hiervoor in alle gevallen toereikend is.

  Uit het Leidsch Dagblad van vrijdag 5 september 2008:

  Marijt (bedrijfsleider Het Warenhuis, E.M.) betreurt het dat zijn winkel schade wordt toegebracht en wijt de aantijgingen aan ‘gestoorde persoonlijkheden’. “Het zijn allemaal medewerkers met en eigen verhaal”, verbetert een woordvoerster. “Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan zijn dat zij dingen menen te zien die feitelijk anders zijn.”

  Dat zijn schandalig generaliserende en stigmatiserende uitlatingen van deze functionarissen. Er blijkt een enorme minachting uit voor WS”W’ers en werkzoekenden, en bepaald geen geschiktheid voor het omgaan met enkele van hun doelgroepen. Ik benieuwd wat u daaraan gaat doen.

  Reactie door E. Meijer — donderdag 11 september 2008 @ 12.41

 3. Ook ik heb bij het warenhuis gewerkt van 00/03 en heb indertijd misstanden aangekaart er is toen een interrum ingehuurd om partijen bij elkaar te praten dit is niet gelukt.
  De leidinggevende waar het toen om ging heeft toen een baan gekregen bij een andere afdeling van Gevulei.
  Ik werkte toen op een afdeling waar een goed overzicht was op de afdeling inname en had een goed overzicht wat er allemaal gebeurde. Dat de bedrijfsleider en de directie ontkennen dat er iets aan de hand is is ontkenning van wat er werkelijk aan
  de hand is en ik heb al jaren de indruk dat men elkaar de hand boven het hoofd houdt.

  Reactie door Twannie — donderdag 11 september 2008 @ 12.58

 4. iedere Leidenaar weet hiervan..dus laat de politiek zich nou niet van de domme houden

  Reactie door jojo — zaterdag 20 september 2008 @ 7.08

 5. Zo corrupt zo die eerst was zo klantonvriendelijk is het nu

  Reactie door majo — donderdag 10 september 2009 @ 16.32

 6. Everything is very open with a precise explanation of the
  issues. It was really informative. Your site is very helpful.
  Thank you for sharing!

  Reactie door Painting Tips — dinsdag 27 december 2016 @ 14.49

 7. Hello there, I found your site byy way of Google at the szme time as searching for a similar subject,
  your website came up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google
  bookmarks.
  Heello there, simply turned into aware oof your weblog through Google, and located that
  it’s really informative. I’m going to watch out for brussels.
  I will appreciate if you happen to continue this in future.
  Lots of other people wil probably be benefited out
  of your writing. Cheers!

  Reactie door http://zacguitar.com — vrijdag 12 mei 2017 @ 10.34

 8. I relish, lead to I found exactly what I used to be looking for.
  You have ended my four day long hunt! God Bless you man.

  Have a great day. Bye

  Reactie door SEO Tool Download — maandag 28 augustus 2017 @ 16.14

 9. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very helpful information particularly the last part :) I care for such
  information a lot. I was looking for this certain info for a very long time.
  Thank you and good luck.

  Reactie door Houston — zondag 24 december 2017 @ 6.43

 10. What’s up all, here every person is sharing these experience, therefore it’s nice to read this webpage, and I used to pay a quick visit this web site all the time.

  Reactie door สว่านไฟฟ้า สว่านไฟฟ้าไร้สาย เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องตัด เครื่องฉีดน้ำพลังสูง เครื่อง — zondag 25 november 2018 @ 22.58

 11. I don’t even know how I ended up here, but I thought
  this post was great. I don’t know who you are but certainly you’re going
  to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

  Reactie door nestate นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่คุณไว้วางใจ บริการ เช่า ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม ครบจ — dinsdag 11 juni 2019 @ 23.27

 12. It’s enormous that you are getting ideas from this
  paragraph as well as from our dialogue made at this time.

  Reactie door เบอร์มงคล — donderdag 23 april 2020 @ 19.52

 13. What’s up, this weekend is pleasant designed for me, as this occasion i am reading this impressive informative
  post here at my residence.

  Reactie door click here — woensdag 3 februari 2021 @ 23.31

RSS feed voor comments op dit bericht. TrackBack URL

Plaats een reactie