Over John

John Pius René Marie Steegh

geboren 21 september 1953 in Venlo

Geregistreerd partnerschap van Harrie Teunissen

Politieke/bestuurlijke activiteiten:
2006 - nu
Wethouder van de gemeente Leiden voor GroenLinks met als portefeuille verkeer en milieu (waaronder beheer openbare ruimte, groen en water), tevens coördinerend wethouder regiozaken
1999 - 2006
Hoogheemraad en (sinds 2003) loco-dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland met als portefeuille waterkwaliteitsbeleid, vergunningverlening en handhaving, afvalwaterketen en rioleringen, informatisering, stedelijke waterplannen

Nevenwerkzaamheden die hier uit voortvloeien:
2004 - 2007
Oprichter en voorzitter van de Vereniging Belangenbehartiging Dagelijks bestuurders van Waterschappen
2003 - nu
Bestuurslid van de Vereniging Deltametropool

1995 - 1999
Lid Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland

1982 - 1991
Lid provinciale staten Zuid-Holland voor PPR-PSP-CPN, vanaf 1989 GroenLinks. Vanaf 1987 fractievoorzitter. Belangrijkste portefeuilles: milieu en water, recreatie en landelijk gebied, cultuur en onderwijs.

1975 - 1978
Bestuurslid en vanaf 1976 voorzitter van de afdeling Nijmegen van de PPR, fractieassistent bij de gemeenteraad

1972 - nu
Lid van de Politieke Partij Radicalen, vanaf 1989 van GroenLinks

Werkervaring:
1978 - 2006
Ministerie van Binnenlandse Zaken (en Koninkrijksrelaties)
1978 - 1981: wetgevingsjurist
1981 - 1985: coördinator decentralisatiebeleid
1985 - 1989: werkzaam in departementale projectenpool als projectleider voor allerlei projecten verspreid over het hele ministerie
1989 - 1996: plaatsvervangend, later waarnemend hoofd afdeling Algemeen Beleid Overheidsinformatievoorziening, later coördinator informatievoorziening
1996 - 1997: projectleider C2000 (radiocommunicatienetwerk voor politie, brandweer, ambulance en marechaussee)
1997 - 2001: afdelingshoofd Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid
2001 - 2003: gedetacheerd bij ministerie van Justitie, projectleider Landelijke Interceptie Organisatie
2003 - 2006: eerst afdelingshoofd strategie en innovatie, later projectcoördinator bij directie Informatie- en Innovatiebeleid Openbare Sector

en verder:
- lid Provinciale (advies)Commissie Milieu & Water (Zuid-Holland) 1994 - 2002
- voorzitter Stichting Jeugdtheaterschool Zuid-Holland 1995 - 2001
- voorzitter Stichting Holland Watermuseum 1998 - nu

Opleiding:
- HBS-B, Thomascollege Venlo (1965-1971)
- Meester in de rechten (mr), Katholieke Universiteit Nijmegen (1971-1978), bestuursrecht, staatsrecht, rechtsfilosofie
- semester stadssociologie, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Parijs (1978)
- Master of Information Management (MIM), Washington University St. Louis (USA) en Tilburgs Instituut voor Academische Studies (1989 - 1991)